Общи условия за работа с eShop.bg   

  Всички цени в eShop.bg са в BGN (български нови лева), с ДДС

  Доставчиците в eShop.bg са предложили специални цени, по-ниски от цените си на дребно. Те са в сила само за поръчки, направени през системата.

  Цените и складовите наличности се актуализират от доставчиците (датата на последна актуализация е посочена в скоби до наличността), но въпреки това може да не са окончателни и да подлежат на промяна.

  Доставчикът отговаря за достоверността на публикуваната в eShop.bg информация, както и за качеството на предлаганите стоки.

  Екипът на eShop.bg е готов да сътрудничи по най-добрия начин и на двете заинтересовани при всяка сделка страни: клиент и доставчик, но не носи никаква отговорност за пропуснати ползи, недоставени пратки, незаплатени задължения, й всякакви други вреди, в следствие информацията, или липсата на такава в системата.

  Ако имате въпроси: свържете се с нас.