eShop.bg  

     Ви дава възможност:

  Да разглеждате и поръчате повече от 300 000 вида стоки от областта на електрониката и електротехниката.

  Да се осведомявате за цените и складовата наличност.

  Да следите специалните оферти.

  Да следите информацията за новопостъпилите стоки.

  Да разглеждате историята на вашите поръчки.

  Да следите Вашия платежен баланс към доставчиците.

  Да следите изпълнението на Вашите поръчки.

  Да предлагате за продажба свои стоки.