Безплатна регистрация на доставчик   

За да се регистрирате в eShop.bg като доставчик пробно за период от 2 месеца е необходимо да преминете през следните стъпки:
 1. Регистрирайте се като потребител от Регистрация в дясната колона. Ако вече сте регистрирани, въведете потребителско име и парола, за да влезете в системата.

 2. От функционалното меню изберете .

 3. От падащото меню "Доставчици в системата", изберете: Безплатно регистриране на доставчик.  Тази опция Ви дава възможност да изпробвате eShop.bg като доставчик. Можете да добавите до 10 артикула, които ще бъдат активни 2 месеца.

 4. Въведете информация относно дейността на Вашата фирма в полето Кратко описание на фирмата. 5. Подготвере файл с логото на фирмата с широчина 70px във формат .gif, .jpeg, .png и го прикачете като натиснете бутона Browse и изберете файла от харддиска на компютъра Ви. 6. Определете условията, при които ще сключвате сделки през eShop.bg с Вашите клиенти.

  • 6.1. Маркирайте: С куриер, наложен платеж; По пощата, наложен платеж; или и двете, ако сте съгласни да работите и по двата начина.  • 6.2. Ако имате практика да доставяте безплатно поръчките на Вашите клиенти, моля посочете стойността на поръчката, над която ще поемате разходите по доставката и въведете пояснителен коментар. 7. За да приключите регистрацията си като доставчик, натиснете бутона 8. За да добавите артикули изберете от функционалното меню . От падащото меню "Доставчици в системата", изберете: Управление на артикули  Въведете максималко подробна информация за артикулите си. Можеде да ги включите към специалните оферти, които излизат на първа страница, като маркирате "Специална оферта" и въведете цената, която искате да предложите в полето отдолу.