ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ЕШОП.БГ

ЕШОП.БГ ЕООД, ЕИК 130203776, София, ул.Проф.Кирил Попов 51, МОЛ : Борислав Славов

1. Ешоп.БГ осъществява своята дейност неутрално в услуга на потребители и доставчици на принципите на свободното договаряне в условията на пазарното стопанство.

2. Ешоп.БГ осъществява директна връзка между потребител и доставчик за отдалечено, или непосредствено договаряне на покупко-продажба по между им.ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


3. Ешоп.БГ предоставя на клиентите-потребители следните услуги:

Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;
Продажба и доставка на оферираните стоки с условия по избор на клиента;
Реклама на стоки, услуги, търговски марки и др.
Информация за доставчиците и производителите и възможност за контакт с тях;
Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, в рамките на работното време:

от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък


УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

4. Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС .
5. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.
6. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "поръчвам"след избор на избраното количeство. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и Ешоп.БГ.
7. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка.
8. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Ешор.БГ с изпълнение.


УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

9. Всеки доставчик сам определя възможностите за плащане и доставка, които е в състояние да обслужва. Поръчаната стока се доставя на посочения конкретно за поръчката от клиента адрес за доставка.
11. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.
12. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
13. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес Ешоп.БГ се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
14. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

15. Клиент, поръчал стока през електронния магазин Ешоп.БГ и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферирата;
- при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
16. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:
16.1 Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;
16.2 В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

17. Рекламации се приемат, както следва:
По т.16.1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.
По 16.2 - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи по т.17 са за сметка на клиента.
Електронни елементи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти на фирмата доставчик.
18. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.ДРУГИ УСЛОВИЯ

19. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
20. Офертите за отделните стоки се предоставят за публикуване или се публикуват от самия търговец или производител на стоката. Ешоп.БГ не носи отговорност по отношение актуалността на изложените от търговците в сайта оферти, както и по отношение съдържанието на тези оферти и каквато и да било друга информация, предоставяна от отделните доставчици в сайта.
21. Ешоп.БГ не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока при доставчика, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения с доставчика срок.
22. Ешоп.БГ не носи отговорност спрямо потребителите на сайта, както и по отношение на трети лица, в случай, че търговец публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.
23. Резервни части, пасивни и активни електронни елементи, материали и аксесоари подлежат на гаранция единствено и само тогава, когато тяхната покупка и подмяна се извърши в оторизиран от доставчика фирмен сервиз.

(C) 2000-2017 eShop.bg office@eshop.bg - electronic components shop in bulgaria - електроника и електронни компоненти за всеки