Официална информация за фирмата:Инфо номенклатура

Фирма:Инфо номенклатура
ЕИК:
Матер.отговорно лице:Борислав Славов
Населено място:СОФИЯ
Пощенски код:
Адрес:Проф.Кирил Попов 51
Тел.код:
Телефон 1:+359-2-9621234
Телефон 2:+359-2-9621234
Мобилен тел.:
Факс:+359-2-9621234
email:borislav@pulsator.com
www:
Предпочитан начин за контакт:email

CrossReference

[назад][номенклатура]

(C) 2000-2003 eShop.bg